Qvidjassa luodaan tilaa mahdollisimman suurelle elonkirjolle sekä maan päällä että alla. Tilan metsät ovat jatkuvassa kasvatuksessa ja pellot biologis-orgaanisessa viljelyssä. Toimintaa kehitetään koko ajan näiden periaatteiden mukaisesti.

Saara Kankaan­rinta ja Ilkka Herlin ostivat Qvidjan vuonna 2014. Paris­kunta etsi pitkään maatilaa, jossa kokeilla, miten ruokaa ja energiaa voidaan tuottaa päästöjä kerää­västi ja hiiltä sito­vasti ja samalla ravin­teita kier­rättäen. Qvid­jasta tuli pilot­titila kaikelle tälle. Kult­tuu­ri­pe­rintönä mukana tuli keskiai­kainen kivi­linna, kymmeniä raken­nuksia ja arvokas ja kiin­nostava historia – eikä ehkä ihan sattu­malta, sillä molem­milla on taus­tallaan histo­rioit­sijan koulutus.

BSAG-säätiön, Soilfood Oy:n ja Q Powerin perus­tajina molemmat ovat tehneet työtä ilmaston ja Itämeren puolesta. Qvidjassa työtä jatketaan. Sitä ohjaa elon­kirjon maksi­moi­minen ja hiilen­si­donta.

Qvidjan ihmiset

Hiilensidonta

Elonkirjo

Bioenergia

Ravinteiden kierrätys

BSAG, Soilfood ja Q Power

Tutkimushankkeet

Media-arkisto