Qvidja Gård i Pargas är en försöksgård för en Östersjövänlig livsmedelsproduktion som binder kol och återvinner näringsämnen. Vi på Qvidja tar hänsyn till naturens mångfald och kolbindning i allt vi gör. Hästar, höglandsboskap och får hjälper oss i vårt arbete.

Byggnader

Djur

Skogar

Åkrar