Forskningsprojekt

Som bäst har herrgårdarna alltid utvecklat innovationer inom lantbruket. Så har det varit också på Qvidja. Vi fortsätter i den rollen, nu starkare än på många år.

Vi fokuserar särskilt på regenerativt jordbruk, skapar utrymme för biologisk mångfald i och ovan marken, utvecklar utsläppsfri energiproduktion och en effektiv metod för lagring av förnybar energi, binder kol i jordmånen och återvinner näringsämnen. Alla dessa teman har betydelse såväl för att förbättra Östersjöns tillstånd som för att bekämpa klimatförändringen och trygga mångfalden. De är centrala i allt vi gör på Qvidja.

En globalt betydande forskningshelhet har tagit form på Qvidjas mark. Forskningsobjekt är jordmånens mikrobiologi och processer, utnyttjande av näringsämnen och minskning av risken för urlakning, kolflöden till jordmånen, luftburna mikropartiklar i anknytning till åkermark och deras påverkan på vattnets kretslopp, samt förhållandet mellan kost och mikrober hos hästar. Vi vill lyfta fram dessa viktiga ämnen. Nedan finns mer information om de forskningsprojekt som vi deltar i.

Forskningen utförs av oberoende forskare och forskningsinstitut. Genom samarbete strävar vi efter nya uppslag med högsta möjliga vetenskapliga nivå. Vi är ofta med och utformar forskningsplaner och förenar olika vetenskapsområden på vår mark. Bakom allt detta finns en omättlig nyfikenhet och ett intresse för att ta reda på hur naturen fungerar. Bara genom att skaffa en så bred helhetsförståelse som möjligt kan vi hitta metoder för att bruka jorden och skogen i harmoni med naturen och inte i konflikt med den.

pågående projekt

 
 • Projekt:  Veri­fic­ation of carbon sequest­ration in grass fields - CARBO-CREDIT (Carbon Action)
Organisationer: Meteorologiska institutet
Längd: 1.1.2019-31.12.2020
Läs mer...  
   
• Projekt: STN MULTA: Multi-benefit solu­tions to climate-smart agri­culture (Carbon Action)
Organisationer: Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcenter, Zurich universitet
Längd: 1.6.2019-31.8.2022
Läs mer...  
   
• Projekt: KASKI - Kasvukuntoa kier­totaloudesta
Organisationer: Soilfood Oy
Längd: 1.8.2018-1.7.2021
Läs mer...  
   
• Projekt:  Gut Microbiome Characteristics in feral and domesticated horses from different geographic locations
Organisationer: Zhengzhou Universitet (China), Univer­sidad Nacional del Litoral, Tokyo University of Agriculture, Naturresursinstitutet, Instituto de Productos Lacteos de Asturias, University of Turku
Längd: 2018-2021
   
• Projekt: CIRCLES - Unlocking the potential of micro­biomes for sustainable food production
Organisationer: Soilfood Oy, Naturresursinstitutet
Längd: 1.11.2018-30.10.2023
Läs mer...  
   
• Projekt: TWINWIN - How biod­iversity impacts the ability of fields to store carbon (Carbon Action)
Organisationer: Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Zurich universitet, BSAG
Längd: 2019-2021
Läs mer:  
   
• Projekt: MAAN­PARAN­NU­SAINEET - Effects of soil amend­ments on soil and root microbes (Carbon Action)
Organisationer: Helsingfors universitet
Längd: 1.3.2018-31.5.2020
Läs mer...  
   

avslutade projekt

 
• Projekt: Carbon Pilot (Carbon Action)
Organisationer: Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet
Längd: 11.9.2017-31.8.2019
Läs mer...  
   
• Projekt: Mikrobikunto
Organisationer: Soilfood Oy, Helsingfors universitet
Längd: 1.1.2018-30.6.2019
Läs mer...