BSAG, Soilfood och Q Power

BSAG-stiftelsen

Saara och Ilkka har varit med om att grunda Baltic Sea Action Group, det vill säga Stiftelsen för ett Levande Östersjön, och sitter fortfarande i styrelsen.

Soilfood Oy

Soilfood är ett företag som specialiserar sig på återvinning av näringsämnen, och som Saara och Ilkka har varit med om att grunda. Päästösäästö-projektet, som startats av Soilfood och som testar kombinationer av jordförbättringsämnen, organisk gödsel och biostimulanter, pågår nu på Qvidja.

Q Power

På marker som Qvidja Gård hyr ut fungerar bioenergibolaget Q Power som producerar biometan och säljer kunnande relaterat till biometanproduktion.