Bioenergi

Qvidjas anläggningshelhet för bioenergi består av fyra anläggningar: en flisvärmeanläggning, en biogasanläggning, en trägasanläggning och en anläggning för biometanisering.

Från flisvärmeanläggningen får vi värme som används till exempel för att värma upp anläggningen för biometanisering. I anläggningen för biometanisering produceras Qvidjas huvudprodukt, biometan. I en alldeles ny typ av reaktor arbetar mikrober som i tusentals år producerat metan i träsk med att omvandla koldioxid och väte till metan, som kan användas som trafikbränsle. Biometanproduktionen och reaktorförsäljningen sköts av företaget Q Power.

Väte får reaktorerna av koloxidgasen som bildas i trägasanläggningen. Biogasanläggningen kan i sin tur utnyttja det organiska avfallet som bildas på gården. Organiskt avfall får vi också utifrån, bland annat från fiskrensningsavfall. Koldioxiden i biogasen är också en råvara för metanproduktionen.

I en alldeles ny typ av reaktor arbetar mikrober som i tusentals år producerat metan i träsk med att omvandla koldioxid och väte till metan, som kan användas som trafikbränsle.

Qvidjas egentliga produkt är biometan, biologiskt tillverkad metan som tillverkas av flis, dynga och vall från gården samt olika sidoströmmar från kommunen, bland annat fiskrensningsavfall.

Gården hyr ut marker åt bioenergibolaget Q Power, som sköter produktionen och försäljningen av biometan. Q Power har patent på en unik finsk uppfinning som möjliggör metanproduktion både biologiskt av koldioxid och väte i reaktorer, och som en egen process av syntesgas (trägas) med hjälp av mikrober som utvinns ur träsk.


Läs mer:
om biometan och Q Power verksamhet