Återvinning av näringsämnen

Ett stort problem för Östersjön och många andra vattendrag är övergödning, som beror på för stora mängder näringsämnen i vattendragen. Övergödning leder till alger och syrefria områden, vilka i sin tur ger näring åt och förvärrar varandra. En betydande del av näringsämnena i vattendragen kommer från lantbruk, speciellt stora köttproduktionsenheter.

Det bästa sättet att förhindra näringsämnen från att komma ut i vattendragen är att återvinna dem.

Det bästa sättet att förhindra näringsämnen från att komma ut i vattendragen är att återvinna dem. Inom jordbruket betyder detta att köttdjurens dynga effektivt utnyttjas som gödsel och jordens struktur sätts i sådant skick att den på bästa möjliga sätt bevarar näringsämnen för växterna, i stället för att låta dem spolas ut i vattendragen eller avdunsta i luften.

En god jordmån har en fungerande vattenekonomi och näringsämnena är i balans. En sådan jord binder kol bäst, vilket i sin tur förbättrar vattenekonomin och skapar förutsättningar för en fungerande biologi. Det är igen en grundförutsättning för återvinning av näringsämnen.

Fosfor är en begränsad naturresurs och industriell framställning av kväve kräver mycket energi. Varför skulle vi införa ny gödsel i systemet när vi kan få samma näringsämnen via återvinning – och samtidigt lösa miljöproblem samt förbättra den inhemska handelsbalansen och försörjningsberedskapen!

På Qvidja utnyttjar vi dynga och andra sidoströmmar som energi och gödsel. Vi sätter jordmånens struktur i ett sådant skick att den på bästa möjliga sätt bevarar näringsämnen för växterna, i stället för att låta dem spolas ut i vattendragen eller avdunsta i luften.