På Qvidja skapar vi förutsättningar för en så stor biodiversitet som möjligt, både ovan och under jord. Skogarna brukas kontinuerligt och åkrarna organiskt-biologiskt. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet i enlighet med dessa principer.

Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin köpte Qvidja år 2014. Paret letade länge efter en gård där de kan försöka producera mat och energi på ett sätt som minskar utsläpp, binder kol och återvinner näringsämnen. Qvidja blev en pilotgård för allt detta. Med gården kom också ett kulturarv – ett medeltida stenslott, tiotals byggnader samt en värdefull och intressant historia. Detta var kanske inte alldeles av misstag, eftersom båda två är utbildade historiker.

Som grundare av BSAG-stiftelsen, Soilfood Oy och Q Power har båda arbetat för klimatet och för Östersjön. På Qvidja fortsätter arbetet. Det styrs av principerna för att optimera biodiversiteten och binda kol.

Kolbindning

Biodiversitet

Bioenergi

Återvinning av näringsämnen

BSAG, Soilfood och Q Power

Forskningsprojekt

Media arkivet