Är du intresserad av att höra mer eller besöka Qvidja Gård? Kontakta oss!

Qvidja Gård

Qvidjavägen 337
21630 Pargas
Finland

Förvaltare Pekka

Pekka Heikkinen
pekka@qvidja.fi
040–527 0982

Pekka Heikkinen är Qvidjas förvaltare och Qvidja Krafts verkställande direktör. Pekka har en lång karriär bakom sig som chef för MTT:s och senare Lukes fältfunktioner.  Pekkas specialkunnande är biogasrelaterade frågor och mätning av bondgårdens funktioner och effekter. Försöksgårdens egentliga effektivitet och miljöpåverkan klarläggs först efter noggranna mätningar.

Ägare Saara och Ilkka

Saara Kankaanrinta
saara@qvidja.fi
050–545 0323

Ilkka Herlin
ilkka@qvidja.fi

BESÖK

Det är möjligt att besöka Qvidja. Kontakta förvaltare Pekka Heikkinen.

FÅGELJAKT OCH JAKT

Det är möjligt att jaga vilt och fågel på Qvidja. På herrgårdens marker finns en våtmark där det finns utmärkta möjligheter till fågeljakt. Gården har också ett bra bestånd av klövdjur; rådjur, hjortar och älgar.

Om du är intresserad av att köpa en skräddarsydd jaktutflykt, inkvartering och kvällsmål i slottet, kontakta förvaltare Pekka Heikkinen.