Qvidja Gårds historia sträcker sig långt bakåt, och dess olika invånarskeden har vävts in i Finlands historia. Historiskt sett var herrgårdarna med omnejd en social och ekonomisk samhällsenhet som det lokala livet formades runt.

(–1674)
De tidiga åren och Flemingarnas tid

(1674–1777)
Tre ägarfamiljer

(1777–2014)
Von Mells ättlingar

(2014–)
Försöksgård för återvinning av näringsämnen och kolbindande livsmedelsproduktion

Ägare

Qvidja i böcker och på webben