Qvidja on Paraisilla sijaitseva kokeilutila hiiltä sitovalle, Itämeri-ystävälliselle ja ravinteita kierrättävälle ruoantuotannolle. Kaikki Qvidjassa tehdään luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa silmällä pitäen. Urakassa auttavat hevoset, ylämaankarja ja lampaat.

Rakennukset

Eläimet

Metsät

Pellot