Tutkimushankkeet

Kartanot ovat parhaimmillaan aina olleet uuden kehittäjiä maataloudessa. Näin on ollut myös Qvidjassa. Jatkamme tässä roolissa edelleen, vahvemmin kuin vuosiin.

Keskitymme erityisesti regeneratiiviseen maatalouteen, luomme tilaa elonkirjolle maaperässä ja maan päällä, kehitämme päästötöntä energiantuotantoa ja tehokasta uusiutuvan energian varastointimenetelmää, sidomme hiiltä maaperään ja kierrätämme ravinteita. Nämä kaikki teemat ovat tärkeitä niin Itämeren tilan parantamisessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin monimuotoisuuden turvaamisessakin. Nämä teemat ovat keskeisiä kaikessa Qvidjassa tehtävässä työssä.

Qvidjan maille on kehittynyt globaalisti merkittävä tutkimuskokonaisuus. Tutkimuskohteena ovat maaperän mikrobiologia ja prosessit, ravinteiden hyödyntäminen ja huuhtoumariskin vähentyminen, hiilisyötteet maaperään, peltomaan ilman pienhiukkaset ja niiden vaikutus vedenkiertoon, sekä ruokavalion ja mikrobien suhde hevosilla. Haluamme nostaa nämä tärkeät aiheet esille. Lue alta lisää tutkimushankkeista, joissa olemme mukana.

Tutkimukset ovat riippumattomien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten tekemiä. Yhteistyössä pyrimme uusiin avauksiin mahdollisimman korkealla tieteellisellä tasolla. Olemme mukana usein luomassa tutkimusasetelmia ja yhdistämme eri tieteenaloja maillamme. Kaiken takana on loputon uteliaisuus ja mielenkiinto selvittää, miten luonto toimii. Vain ymmärtämällä mahdollisimman laajasti kokonaisuuden voimme löytää toimia, joilla maa- ja metsätalous voisi olla harmoniassa, ei konfliktissa, luonnon kanssa.

käynnissä olevat hankkeet

 

• Hanke:

Nurmipeltojen hiilensidonnan todentaminen – CARBO-CREDIT (Carbon Action)
Mukana olevat organisaatiot: Ilmatieteen laitos
Kesto: 1.1.2019-30.12.2020
Lue lisää...  
   
• Hanke: STN MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään / Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (Carbon Action)
Mukana olevat organisaatiot: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Zürichin yliopisto
Kesto: 1.6.2019-31.8.2022
Lue lisää...  
   
• Hanke: KASKI - Kasvukunta kiertotaloudesta
Mukana olevat organisaatiot: Soilfood Oy
Kesto:

1.8.2018-1.7.2021

Lue lisää...  
   
• Hanke: Mikrobiston karakterisointi villihevosilla ja kotieläin tai kilpahevosilla eri maantieteellisillä alueilla
Mukana olevat organisaatiot: Zhengzhoun yliopisto (Kiina), Universidad Nacional del Litoral, Tokyo University of Agriculture, Luonnonvarakeskus, Instituto de Productos Lacteos de Asturias, Turun yliopisto
Kesto: 2018-2021
   
• Hanke: CIRCLES
Mukana olevat organisaatiot: Soilfood Oy, Luonnonvarakeskus
Kesto:

1.11.2018-30.10.2023

Lue lisää...  
   
• Hanke: TWINWIN - Luonnon monimuotoisuuden vaikutus pellon hiilensidontaan (Carbon Action)
Mukana olevat organisaatiot: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Zürichin yliopisto, BSAG
Kesto: 2019-2021
Lue lisää...  
   
• Hanke: MAANPARANNUSAINEET  - Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan (Carbon Action)
Mukana olevat organisaatiot: Helsingin yliopisto
Kesto: 1.3.2018-31.5.2020
Lue lisää...  

 

 

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

 
• Hanke: Hiilipilotti (Carbon Action)
Mukana olevat organisaatiot: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto
Kesto: 11.9.2017-31.8.2019
Lue lisää...  
   
• Hanke: Mikrobikunto
Mukana olevat organisaatiot: Soilfood Oy, Helsingin yliopisto
Kesto: 1.1.2018-30.6.2019
Lue lisää...