Ravinteiden kierrätys

Itämeren ja monen muunkin vesistön iso ongelma on rehevöityminen, joka johtuu liian suurista ravinnemääristä vesistöissä. Rehevöityminen johtaa leväesiintymiin ja laajoihin happikatoalueisiin, jotka puolestaan ruokkivat ja pahentavat toisiaan. Merkittävän osan vesistöjen ravinteista aiheuttaa maatalous ja erityisesti suuret lihantuotantoyksiköt.

Paras keino estää ravin­teiden joutu­minen vesis­töihin on kier­rättää niitä.

Paras keino estää ravinteiden joutuminen vesistöihin on kierrättää niitä. Maataloudessa tämä tarkoittaa, että lihaeläinten lanta hyödynnetään tehokkaasti lannoitteena ja maaperän rakenne saatetaan kuntoon siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla säilyttää ravinteita kasveille sen sijaan, että ne huuhtoutuisivat vesistöihin tai haihtuisivat ilmaan.

Hyvässä maaperässä on toimiva vesitalous ja ravinteet tasapainossa. Sellainen maa kykenee parhaiten sitomaan hiiltä, mikä puolestaan parantaa vesitaloutta ja luo edellytykset toimivalle biologialle. Se taas on maaperän ravinteiden kierrätyksen perusedellytys.

Fosfori on rajallinen luonnonvara ja typen teollinen valmistus kuluttaa paljon energiaa. Miksi toisimme systeemiin uusia, neitseellisiä lannoitteita, kun kierrättämällä saamme samat ravinteet – ja ratkaisemme samalla ympäristöongelmia, parannamme kotimaista kauppatasetta ja huoltovarmuutta!

Qvidjassa lanta ja muut sivuvirrat hyödynnetään energiana ja lannoitteena. Maaperän rakenne saatetaan kuntoon, jossa se parhaalla mahdollisella tavalla säilyttää ravinteita kasveille sen sijaan, että ne huuhtoutuisivat vesistöihin tai haihtuisivat ilmaan.

Ravinteiden kierrätys on sen verran tärkeää Itämeren, ruoantuotannon ja hiilensidonnan kannalta, että olemme olleet mukana perustamassa Soilfood-yritystä, joka tarjoaa ratkaisuja maan sadontuottokyvyn ja viljelyn kannattavuuden parantamiseen sekä auttaa vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä.