Qvidjan ihmiset

Omistajat Saara ja Ilkka

Ilkka ja Saara ovat omistautuneet Itämeri-, ilmasto- ja ympäristötyölle useiden perustamiensa toimijoiden kautta.

He ovat perustajajäseniä Baltic Sea Action Group -säätiössä. Säätiö on kansainvälisesti palkittu tehokkaasta ja uudenlaisesta toimintatavastaan.

He ovat ovat kumppaniensa kanssa perustaneet myös ekologisen maatalouden tuotantopanosten yrityksen, Soilfoodin, joka on Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä. Toinen oma yritys on maatilan energiaratkaisusta innovaatioyritykseksi kasvanut Q Power, joka kehittää uudenlaista bioenergiaa.

Qvidjan lisäksi heillä on toinen maatila luomuviljelyksessä, joissa tutkitaan parhaita käytäntöjä maatalouden kehittämiseksi - ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Ilkka on Cargotecin suuromistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Saara on ollut hallituksessa aktiivisesti mukana useissa kestävän talouden startupeissa, muun muassa Gold&Greenissä (nyhtökaura) ja Sulapacissa (biohajoava muovia korvaava innovaatio).

Tilanhoitaja Pekka

Pekka Heik­kinen on Qvidjan tilan­hoitaja. Pekan taus­talla on pitkä ura MTT:n ja sittemmin Luken kent­tä­toi­min­tojen johtajana. Pekan erityis­osaa­mista ovat biokaasuun liit­tyvät asiat ja maatilan toimin­tojen ja vaiku­tusten mittaa­minen. Kokei­lu­tilan todel­linen tehokkuus ja ympä­ris­tö­vai­ku­tukset selviävät vasta tarkan mittaa­misen avulla.

Q Powerin tuotekehitysjohtaja Anni

Q Powerin tekninen johtaja Marko