Elonkirjo

Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän peruskivi. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu Suomessa kaikille. 

Monimuotoisuudelle annetaan mahdollisuus aktiivisesti kunnostamalla. Ihminen ei osaa jäljitellä luonnon monimutkaisia omia prosesseja: luonnolle kannattaa antaa tilaa ja mahdollisimman hyvät puitteet toimia itse.

neljäsosa luonnon moni­muo­toi­suu­desta löytyy maan­pinnan alta

Qvidjan linnan kellareissa viihtyy luola-aukkohämähäkki (Meta menardi), jota Suomessa on tavattu vain muutamilta paikoilta. Tilalla esiintyy myös Suomen kookkain päiväperhoslaji, rauhoitettu isoapollo (Parnassius apollo).

Qvidjassa eläinten hyvinvointi on keskeinen arvo. Rakennusten suunnittelu, laitumien malli, laumakoko ja pienetkin yksityiskohdat eläinten arjessa pyritään tekemään parhaan mahdollisimman ymmärryksen mukaisesti. Mielestämme eläimillä on oikeus lajityypilliseen, stressittömään ja luonnonmukaiseen elämään. Eläinten puitteiden ja hoidon on oltava sen mukaista.

Kaikessa tilan rakennustoiminnassa otetaan huomioon luonto. Se tarkoittaa muun muassa rakennussuunnitelmien tekemistä perhosten lentoreittien ja eläinten pesimä- ja ruokailupaikkojen perusteella – pyrimme antamaan elonkirjolle sen vaatiman tilan.

Monimuotoisuutta voi edistää monenlaisilla käytännöillä. Elonkirjavan kasvillisuuden on oltava vaihtelevaa, myös korkeudeltaan. Qvidjan metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Qvidjan pelloilta löytyvät suojavyöhykkeet, joilla kasvavat monivuotiset kasvit vähentävät ravinteiden ja pintamaan valumista pelloilta pois, ja kosteikko, jonne ravinteet valuvat meren sijaan. Peltometsäviljely on yksi tapa edistää elonkirjoa. 

Mitä monimuotoisempi ympäristö on, sitä vahvempi se on ulkopuolisia uhkia vastaan. Runsas eliölajisto vahvistaa maatilan tuotantovarmuutta. 

Maaperä ja mikrobit

Elonkirjo ei rajoitu vain maanpäälliseen elämään, vaan neljäsosa luonnon monimuotoisuudesta löytyy maanpinnan alta. Elämää on maan alla ja päällä, pelloilla ja peltojen reunoilla. Pitämällä huolta maaperän mikrobeista maaperän mineraalit ja hivenaineetkin ovat paremmin saatavilla.

Lue lisää:
EcoWatch: Scientists start to look at ground beneath their feet for solution to to climate change
Scientific American: Soil fungi serve as bacterial highways and dating services
Phys.org: Immense species richness of bacterial-eating microorganisms discovered in soil