BSAG, Soilfood ja Q Power

BSAG-säätiö

Saara ja Ilkka ovat olleet mukana perustamassa Baltic Sea Action Group eli Elävä Itämeri -säätiötä, jonka hallituksessa he toimivat yhä.

Soilfood Oy

Soilfood on ravinteiden kierrätykseen erikoistunut yritys, jota Saara ja Ilkka ovat olleet perustamassa. Qvidjassa on käynnissä Soilfoodin käynnistämä Päästösäästö-hanke, jossa testataan maanparannuskuitujen, orgaanisten lannoitteiden ja biostimulanttien yhdistelmiä.

Q Power

Qvidjan tilalta vuokratuilla mailla toimii biometaania valmistava ja sen tuotantoon liittyvää osaamista myyvä bioenergiayhtiö Q Power.