Bioenergia

Qvidjan bioenergialaitoskokonaisuuden muodostaa neljä laitosta: hakelämpölaitos, biokaasulaitos, puukaasulaitos ja biometanointilaitos.

Hakelämpölaitoksesta saadaan lämpöä, jolla lämmitetään esimerkiksi biometanointilaitosta. Siellä tuotetaan Qvidjan päätuotetta, biometaania. Aivan uudenlaisissa reaktoreissa vuosituhansia metaania suolla valmistaneet mikrobit muuttavat hiilidioksidia ja vetyä metaaniksi, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena. Biometaanin tuotanto sekä reaktorimyynti tapahtuvat Q Powerin puitteissa.

Vetyä reaktoreihin saadaan puukaasulaitoksessa syntyvästä häkäkaasusta. Biokaasulaitoksessa taas voidaan hyödyntää tilalla syntyvää orgaanista jätettä. Sitä saadaan myös tilan ulkopuolelta, muun muassa kalanperkuujätteestä. Biokaasun hiilidioksidi toimii myös metaanin valmistamisen raaka-aineena.

mikrobit muuttavat hiilidioksidia ja vetyä metaaniksi, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena

Qvidjan varsinainen tuote on biometaani, biologisesti valmistettu metaani, jota valmistetaan tilalta saatavasta hakkeesta, lannasta, nurmesta sekä erilaisista paikkakunnalla syntyvistä sivuvirroista, kuten kalanperkuujätteistä.

Tilalta vuokratuilla mailla toimii bioenergiayhtiö Q Power, jonka puitteissa biometaanin tuotanto ja myynti tapahtuu. Q Powerilla on patentit ainutlaatuiseen suomalaiseen keksintöön, jolla voidaan biologisesti tuottaa reaktorissa metaania hiilidioksidista ja vedystä sekä omana prosessinaan synteesi- eli puukaasusta käyttämällä suosta eristettyjä mikrobeja.

Lue lisää:
biometaanista ja Q Powerin toiminnasta