Tutkimushankkeet

Soilfoodin käynnistämässä Päästösäästö-hankkeessa kehitetään tuotteita maan nopeaan parantamiseen. Maan rakenteen ja biologisen aktiivisuuden parantaminen ovat tehokkaita maatalouden vesiensuojelukeinoja. Hankkeessa saadaan uutta tietoa hiilen kierrosta peltomaassa ja kehitettävien tuotteiden potentiaalista kasvattaa pellon hiilivarastoa.

Qvidjan 45:llä koeruudulla testataan maanparannuskuitujen, orgaanisten lannoitteiden ja kasvien kasvua edistävien biotuotteiden yhdistelmiä. Kasvua edistävät biostimulantit ovat erilaisia yhdisteitä, aineita tai mikro-organismeja, joita lisätään maaperään tai annetaan kasveille parantamaan satoisuutta ja kasvin ominaisuuksia. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Soilfood, Vapo Clean Waters, Biokasvu ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelymaan rakennetta sekä ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä, jotta satoisuus paranisi ja maatalouden ravinnekuormitus pienenisi. Tätä tehdään testaamalla kehitettävien tuotteiden vaikutuksia maaperän orgaanisen hiilen määrään, hiilen ja typen suhteeseen, typen ja muiden ravinteiden vapautumiseen maaperästä/sitoutumiseen maaperään, maaperän mikrobistoon, kasvien ravinteideottoon, kasvien kasvuston kehitykseen ja satoon.

Testattavia maanparannusaineita ovat maanparannusturve, sulfaattiligniini, biohiilet, Nollakuitu ja Ravinnekuitu. Testattavia biostimulantteja ovat humusvedet, lignosulfonaatti ja Biokasvu Oy:n Combooster-lannoitusmalli.

Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, joiden avulla voidaan ylläpitää ja parantaa maan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia ja tukea hyödyllisiä biologisia toimintoja. Näin turvataan ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa ruuantuotantoa ja samalla tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja viljelymaiden kunnostamiseen. Hanke tähtää päästöttömän ruoantuotannon kehittämiseen ja siten Itämerta säästävään ja ilmastonmuutosta hillitsevään maanviljelyyn.

Lisätietoja Päästösäästö-hankkeesta saa Eetu Virtaselta, 040 8343 699, eetu.virtanen@soilfood.fi.


Lue lisää:
"Viljelijä, liittoudu pieneliöstön kanssa!"