BSAG, Soilfood ja Qvidja Kraft

BSAG-säätiö

Saara ja Ilkka ovat olleet mukana perustamassa Baltic Sea Action Group eli Elävä Itämeri -säätiötä, jonka hallituksessa he toimivat yhä.

Soilfood Oy

Soilfood on ravinteiden kierrätykseen erikoistunut yritys, jota Saara ja Ilkka ovat olleet perustamassa. Qvidjassa on käynnissä Soilfoodin käynnistämä Päästösäästö-hanke, jossa testataan maanparannuskuitujen, orgaanisten lannoitteiden ja biostimulanttien yhdistelmiä.

Qvidja Kraft Ab

Qvidjan tilalta vuokratuilla mailla toimii biometaania valmistava ja sen tuotantoon liittyvää osaamista myyvä bioenergiayhtiö Qvidja Kraft.